Elkonstruktör

Varierat arbetsinnehåll med ansvar för konstruktion, uppföljningar av teknisk genomförbarhet och överlämning till produktionen. I rollen somelkonstruktör deltar du i hela kedjan, från idéer till färdiga tillverkningsunderlag, både vid utveckling av nya maskiner samt vid anpassning för specifika kundorder. Vi använder styrsystemen Siemens Sinumerik och Bosch Rexroth MTX samt el-CAD-programmet Eplan som konstruktionsverktyg för framtagning av konstruktionsunderlag och el-scheman.