UVA LIDKÖPING AB in Stockholm, Sweden (UVA)

UVA LIDKÖPING AB
Box 11153
SE-161 11 Bromma
SWEDEN

Visiting address:
Gårdsfogdevägen 7, Bromma

Delivery address:
Gårdsfogdevägen 7
SE-168 66 Bromma
SWEDEN

Repairs are to be sent to:
UVA LIDKÖPING
Gasverksgatan 2
SE-531 30 Lidköping
SWEDEN

Phone: +46 8 634 75 00
Fax: +46 8 634 75 75
infouva@uvalidkoping.com

UVA LIDKÖPING

Urban Myrefors, R&D Manager UVA
Phone: +46 8 634 75 29
Mobile: +46 706 34 70 73
urban.myrefors@uvalidkoping.com

UVA LIDKÖPING Service Hotline Services

Service Hotline USA, GMT 13.00 – 22.00
Office: +1 508 634 4301
Cell: +1 513 375 8833
serviceboston@uvalidkoping.com

Service Hotline LIDKÖPING, GMT 06.00-16:00
Phone, +46 510 88 112
Fax: +46 510 88 042
servicelidkoping@uvalidkoping.com

Service Hotline UVA, GMT 06.00 – 16.00
Phone: +46 8 634 75 33
Fax: +46 8 634 75 75
sparepartsuva@uvalidkoping.com

Service Hotline Asia, GMT 00.00 – 08.00
Phone: +86 1065 2205 15
Fax: +86 1065 2206 63
infouva_asia@uvalidkoping.com

UVA LIDKÖPING High Precision Grinding Machines