Precisionstekniker

Under eget ansvar utförs delmontage av högprecisionskomponenter utifrån ritningar och muntliga instruktioner. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra serviceuppdrag hos våra kunder, där majoriteten befinner sig utanför Sveriges gränser.